24.463

Wijziging enkele belastingwetten (belastingplan 1996)Dit wetsvoorstel bevat o.a. een aantal maatregelen voor lastenverlichting voor midden- en kleinbedrijf.

Doel is verlaging van arbeidskosten en evenwichtige inkomensontwikkeling ter ondersteuning van de werkgelegenheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 642 van 28 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.