24.149

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in leiding scholenDit wetsvoorstel regelt dat scholen met minder dan 50% vrouwen in de directie voortaan streefcijfers met betrekking tot vrouwelijke managers moeten opstellen.

Doel is vergroting van het aantal vrouwelijke managers in het onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 105 van 6 maart 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.