23.251

Herziening van het gerechtelijk vooronderzoekDit wetsvoorstel vereenvoudigt in het Wetboek van Strafvordering onder andere de regeling met betrekking tot huiszoeking en de ingewikkelde sluitingsprocedure.

Doel is aanpassing van het gerechtelijk vooronderzoek aan de moderne praktijk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 november 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 1999 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 juli 1993

titel

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een door de regering te bepalen tijdstip dat voor de onderdelen van artikel I verschillend kan zijn


Documenten