23.041

Medezeggenschap cliënten zorginstellingenDit wetsvoorstel verplicht zorgaanbieders in de maatschappelijke en gezondheidszorg cliëntenraden in te stellen, om medezeggenschap mogelijk te maken.

Medezeggenschap wordt bij deze gemeenschapsvoorzieningen wenselijk geacht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op op 27 september 1994 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD, CDA, AOV en CD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 februari 1996 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

8 maart 1993

titel

Regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

schriftelijke voorbereiding

inwerkingtreding


Documenten