Alle gemeentelijke herindelingen aangenomen en overig stemmingsnieuwsDe wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

De minister van Financiën is décharge verleend betreffende

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is, na hoofdelijke stemming, aangenomen met 41 stemmen voor (PvdA, VVD, D66 en GroenLinks) en 28 stemmen tegen (CDA, RPF/GPV, SGP, SP en OSF).

Het wetsvoorstel

is, na hoofdelijke stemming, aangenomen met 35 stemmen voor (PvdA, VVD en D66) en 34 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF).

Het wetsvoorstel

is, na hoofdelijke stemming, aangenomen met 35 stemmen voor (PvdA, VVD en D66) en 34 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF).Deel dit item: