Wijziging tracéwet aangenomen en overig stemmingsnieuws