25.638

Verhoging strafmaat deelname aan criminele organisatieDit wetsvoorstel wijzigt onder meer de maximale strafmaat - zowel gevangenisstraf als boete - voor het deelnemen aan een organisatie met criminele oogmerken (Wetboek van Strafrecht artikel 140). Naast oprichters en bestuurders zijn voortaan ook "leiders" van zo'n organisatie strafbaar.

Het voorstel beoogt de aanpak van de georganiseerde misdaad makkelijker te maken; daarbij vervult het artikel over deelname aan een criminele organisatie een belangrijke rol.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 juni 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, GPV, SGP en RPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 februari 1999 zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 80 van 25 februari 1999.


Kerngegevens

ingediend

24 september 1997

titel

Wijziging van de artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten