24.692

Herziening onderzoek ter terechtzittingDit wetsvoorstel treft regelingen inzake het onderzoek ter terechtzitting, het oproepen en horen van getuigen op de terechtzitting en berechting bij verstek. Het beoogt eveneens te komen tot een inzichtelijker systematiek van de regeling van het onderzoek ter terechtzitting.

Het is in belangrijke mate gebaseerd op de voorstellen van de commissie Moons, het rapport 'Recht in vorm'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 maart 1997 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 januari 1998 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 april 1996

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende het aanhangig maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter terechtzitting (herziening onderzoek ter terechtzitting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

 • 13 januari 1998
  stemming zonder stemming aangenomen) EK 15, blz: 688
 • 13 januari 1998
  behandeling EK 15, blz: 669-688
 • 11 november 1997
  eindverslag commissie justitie nr. 102b
 • 7 november 1997
  nadere memorie van antwoord nr. 102a
 • 4 november 1997
  nader voorlopig verslag nr. 102
 • 5 september 1997
  memorie van antwoord nr. 228b
 • 9 juni 1997
  voorlopig verslag commissie justitie nr. 228a
 • 18 maart 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 228