In een procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald

  • op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden
  • hoe de verdere voorbereiding zal verlopen

Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.