De Kamervoorzitter wordt in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van fractievoorzitters (Cvf). Zoals de naam al aangeeft, zijn alle fractievoorzitters lid van het college.

Het college ondersteunt en adviseert de Kamervoorzitter bij het leiden van de werkzaamheden van de Kamer. Concreet adviseert het college over besluiten die de Voorzitter op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzonderingen zijn eenvoudige of spoedeisende besluiten, of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen ter handhaving van de orde.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

De voorzitter van het College van fractievoorzitters is de Voorzitter van de Kamer, op dit moment de Voorzitter de heer prof. dr. J.A. Bruijn. De Ondervoorzitters kunnen de vergadering van dit college bijwonen. Griffier is mr. dr. R. Nehmelman.

Tot 13 juni 2023 was de naam van het College van fractievoorzitters het College van Senioren.


Kamerleden sorteren op:


Leden