26.800 VII

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2000Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 december 1999 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 240 van 25 april 2000.


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid

inwerkingtreding

1 januari 2000 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten