25.175

Herziening fiscaal procesrechtDit wetsvoorstel brengt het fiscale procesrecht in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht. De Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, waar het fiscale procesrecht nu nog onder valt, wordt ingetrokken.

Harmonisatie is nodig, omdat het fiscale procesrecht en het bestuursprocesrecht zich nu verschillend ontwikkelen, hetgeen nadelig is voor zowel bestuur en belanghebbenden als voor de rechterlijke macht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 621 van 17 november 1998.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 265 van 1 juli 1999.


Kerngegevens

ingediend

23 december 1996

titel

Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninlijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten