23.960

Herziene gratieregeling en schadevergoeding voorlopige hechtenisDit wetsvoorstel beperkt de opschortende werking van een verzoekschrift tot enkele gevallen in plaats van een algemeen uitstel van tenuitvoerlegging van de straf.

Dit om belemmeringen van voortvarende executie van straffen weg te nemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 16 januari 1996 door de Eerste Kamer aangenomen.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995- juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.