23.909

Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheidDit wetsvoorstel wijzigt het huidige stelsel van administratieve sancties zodanig dat er onderscheid gemaakt wordt tussen maatregelen en boeten.

Dit ter verdere voorkoming en bestrijding van misbruik van sociale zekerheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 248 van 7 mei 1996.

Van wetsvoorstellen uit de periode juli 1995 - juli 1997 wordt een samenvatting gegeven waarin soms afkortingen worden gebruikt. Wetsvoorstellen van na juli 1997 zijn volgens een nieuwe standaard opgenomen en bevatten kerngegevens, hoofdlijnen en hyperlinks.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1