Behandeling notitie inzake artikel 91 van de Grondwet geschorst en stemmingsnieuwsDe behandeling van

is op verzoek van de PvdA-fractie tot een nader te bepalen tijdstip geschorst.

De Eerste Kamer heeft, tijdens een ordedebat, de leden Van de Beeten (CDA), De Wolff (GroenLinks) en Holdijk (SGP) toestemming verleend tot het

interpelleren van de minister van Justitie naar aanleiding van de reactie van de regering op de

Het is nog niet bekend wanneer de interpellatie zal plaatsvinden.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer.


Deel dit item: