foto van drs. M.A.M.  Wöltgens  (PvdA)

Thijs Wöltgens (1943-2008) was van 13 juni 1995 tot 10 januari 2002 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Wöltgens is overleden op 7 mei 2008. Hij is herdachtPDF-document in de plenaire vergadering van 27 mei 2008.


Anciënniteit

2403 dagen
(13 juni 1995 tot 10 januari 2002)