Drs. L.P. Middel (PvdA)Bert Middel (1952) was van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

1463 dagen
(10 juni 2003 tot 12 juni 2007)