28.061

Vervanging benamingen in verband met de ingestelde Inspectie Verkeer en WaterstaatDit voorstel wijzigt een aantal wetten in verband met de per 1 juli 2001 ingestelde Inspectie Verkeer en Waterstaat. De instelling van deze Inspectie was het resultaat van een ingrijpende reorganisatie van de inspectiefunctie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Met dit wetsvoorstel worden de benamingen Nederlandse Luchtvaart Autoriteit, Handhavingsdienst Luchtvaart en Rijksdienst voor Radiocommunicatie vervangen door "Inspectie Verkeer en Waterstaat". De Scheepvaartinspectie en de Rijksverkeersinspectie gaan organisatorisch deel uitmaken van deze nieuwe inspectie maar blijven formeel-juridisch nog bestaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 21 maart 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 244 van 30 mei 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 329 van 27 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2001

titel

Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten