27.563

Rechtstreeks beroepDit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waardoor, met instemming van alle partijen, de bezwaarschriftprocedure wordt overgeslagen. Hiermee wordt rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter mogelijk.

Met dit voorstel wordt bijgedragen aan vereenvoudiging en verkorting van procedures. Het rechtstreeks beroep is in het bijzonder bedoeld voor gevallen waarin partijen voorafgaand aan het besluit zo uitvoering van gedachten hebben gewisseld, dat een heroverweging van dat besluit weinig of niets kan toevoegen. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de rechter de zaak terugwijzen naar de bezwaarprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 juni 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 27 april 2004. Het wetsvoorstel is op 11 mei 2004 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2000

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten