Initiatiefvoorstel-Van de Camp inzake de bestrijding van wapengeweld aangenomen en overig (stemmings-)nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het

zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De plenaire behandeling van het

is vandaag begonnen en tot een nader te bepalen moment geschorst.

Vandaag heeft de Kamer met de minister van Justitie gedebatteerd over

Beide documenten zijn voor kennisgeving aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Ook de

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: