28.119

Wijziging Wet Fonds economische structuurversterkingDit wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats een verfijning aan te brengen in de wijze van voeding van het Fonds economische structuurversterking (Fes).

In de tweede plaats voorziet het voorstel in een technische wijziging in verband met de berekening van het rendement op staatsobligaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2001

titel

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug

  • wat betreft artikel I, eerste lid, tot en met 1 januari 2001
  • wat betreft artikel I, tweede, derde, vierde en vijfde lid, en artikel II, tot en met 1 januari 2000

Documenten