28.221

Strafbaarstelling discriminatie wegens een handicapDit voorstel voegt aan de artikelen 137c tot en met 137f van het Wetboek van Strafrecht 'lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap' toe als grond voor ongerechtvaardigd onderscheid tussen mensen.

Alleen het maken van ongerechtvaardigd onderscheid op grond van voldoende objectiveerbare handicaps is strafbaar. Het moet om meer gaan dan de subjectieve beleving van een individu en wel om gebreken of stoornissen die ieder redelijkerwijs als handicap zal ervaren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 1 maart 2005. Het voorstel is op 8 maart 2005 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 111 van 17 maart 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 211 van 28 april 2005.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2002

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten