28.068

Wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder en de compensatie van tekorten voor de LVNLDit voorstel wijzigt de Wet luchtvaart en opent de mogelijkheid om bewijzen van bevoegdheid te schorsen van die houders die door hun handelen hinder voor het luchtverkeer kunnen veroorzaken of zich niet gedragen op een wijze die van goed houders mag worden verwacht.

Een tweede wijziging betreft het laten vervallen van de door het Rijk te verlenen automatische compensatie voor tekorten die voor de organisatie voor luchtverkeersdienstleiding (LVNL) ontstaan ten gevolge van door het Rijk getroffen maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 4 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 448 van 13 november 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 38 van 1 februari 2007.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2001

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder en de compensatie van tekorten voor de LVNL

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 2. 
    Artikel I, onderdeel C werkt terug tot en met 1 januari 2001

Documenten

6