28.508

Initiatiefvoorstel-Noorman-den Uyl Wet lang-laagDit initiatiefvoorstel van het lid mw. Noorman-den Uyl (PvdA) wijzigt de Algemene Bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (27.081) en de Wet inkomstenbelasting 2001 (26.727) ter ondersteuning van langdurige minima. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Met dit voorstel krijgen personen, die geen zicht meer hebben op werk en al drie jaar een laag inkomen hebben, van de gemeente jaarlijks een extra inkomensondersteuning. Verder wordt de categoriale bijzondere bijstand, voor noodzakelijke extra kosten waarin het inkomen niet voorziet, voor een aantal groepen beperkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Verworpen

Het voorstel is op 19 december 2002 verworpen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 september 2002

titel

Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met het opnemen in de Algemene bijstandswet van de mogelijkheid om aanvullende inkomensondersteuning te verlenen aan personen die langdurig een inkomen hebben ter hoogte van het sociaal minimum en die vooralsnog geen uitzicht hebben op inschakeling in de arbeid (Wet lang-laag)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, terug tot en met 1 januari 2003; artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet is van toepassing.
 • 2. 
  Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

3
 • 19 december 2002
  stemming (verworpen, voor: GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) Handelingen TK 2002/2003, nr. 36: blz. 2783
 • 18 december 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 35: blz. 2673-2690
 • 12 december 2002
  behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 33: blz. 2472-2487