Drs. S.J. van Driel (PvdA)Simon van Driel (1947) was van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

2919 dagen
(10 juni 2003 tot 7 juni 2011)