24.477

Novelle tot wijziging auteurswet/naburige rechtenDeze novelle wijzigt de inwerkingtreding van wetsvoorstel 23.247: de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Dit om onzekerheid te voorkomen nu de datum van 1 juli 1995 niet is gehaald.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 651 van 27 dec 1995.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.