28.928

Novelle Regeling leer-werktrajecten vmboDit wetsvoorstel is een novelle op het door de Eerste Kamer aangehouden - op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - wetsvoorstel Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.444). Ten onrechte was daarin bepaald dat elke schoolweek in het derde en vierde leerjaar zowel binnenschools onderricht omvat als buitenschools onderricht in de praktijk van een beroep. Bedoeld was te regelen dat elke schoolweek in die beide leerjaren in elk geval binnenschools onderricht omvat.

Deze onvolkomenheid wordt nu weggenomen voordat het eenmaal tot wet verheven wetsvoorstel 28.444 in werking treedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 juni 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2003, gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel, zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 293 van 15 juli 2003.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2003

titel

Wijziging van de Wet van *** 2003 houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op hetzelfde tijdstip als de Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.444) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt


Documenten

4