28.722

Wijziging arbeidsvoorwaarden rechterlijke ambtenarenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en strekt tot formalisering van enkele onderdelen van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 sector Rechterlijke Macht.

Het betreft de onderdelen over salarisverhoging van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding. Daarnaast is de flexibilisering van de arbeidsduur geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 juni 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2002

titel

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 sector Rechterlijke Macht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug als volgt:

 • wat artikel I, onderdeel A, betreft: tot en met 1 november 2000;
 • wat artikel I, onderdeel B, betreft: tot en met 1 januari 2001;
 • wat artikel I, onderdeel C, betreft: tot en met 1 april 2001;
 • wat artikel I, onderdeel D, betreft: tot en met 1 november 2001;
 • wat artikel I, onderdeel E, betreft: tot en met 1 januari 2002;
 • wat artikel I, onderdeel F, betreft: tot en met 1 juli 2002;
 • wat artikel I, onderdeel Fa, betreft: tot en met 1 december 2002;
 • wat artikel I, onderdeel Fb betreft: tot en met 1 mei 2003;
 • wat artikel I, onderdelen G tot en met N, betreft: tot en met 1 april 2002;
 • wat de artikelen II en III betreft: tot en met 1 augustus 2000.

Documenten