Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Deze vaste commissie hield zich van juli 2003 tot juni 2011 bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit en visserij. Tot juli 2003 was de naam van de commissie 'Landbouw, Natuurbeheer en Visserij'.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).