28.238

Verlenging van totale duur van voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswegeDit wetsvoorstel verlengt de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege bij ter beschikking gestelden van drie naar negen jaar. Het doel van het voorstel is om zo de kans op recidive zoveel mogelijk te beperken door middel van langer toezicht na de invrijheidstelling. Met dit voorstel wordt een zo geleidelijk mogelijke terugkeer in de samenleving van ter beschikking gestelden bevorderd en daarmee mogelijk het speciaal preventieve effect van de terbeschikkingstelling (tbs) versterkt.

Tevens voorziet dit wetsvoorstel er in om de rechter de mogelijkheid te geven om in plaats van een verlenging met één jaar, te kiezen voor een verlenging met twee jaar van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege. Op deze manier kan gekozen worden voor een periode die het beste past bij de individuele tbs-gestelde. De rechter kan nog steeds kiezen voor een verlenging van één jaar. Indien alle feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven en de rechter een verlenging van één jaar te kort vindt, kan worden gekozen voor een periode van twee jaar. De verlenging van de maximumduur van de voorwaardelijke beëindiging zal consequenties kunnen hebben voor de werklast van de rechterlijke macht. De mogelijkheid om met twee jaar te kunnen verlengen, kan deze werklast beperken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 maart 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 13 november 2007. Het wetsvoorstel is op 20 november 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks en de PvdD stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 465 van 29 november 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 523 van 19 december 2007.


Kerngegevens

ingediend

27 februari 2002

titel

Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15