28.838

Het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijfDit voorstel van wet strekt tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met de actualisatie van de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeraars en levensverzekeraars, als gevolg van twee Europese richtlijnen.

Het betreft richtlijn nr. 2002/12/EGPDF-document van 5 maart 2002 tot wijziging van richtlijn nr. 79/267/EEGPDF-document en richtlijn nr. 2002/13/EGPDF-document van 5 maart 2002 tot wijziging van richtlijn nr. 73/239/EEG.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 427 van 4 november 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 482 van 27 november 2003.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2003

titel

Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

Het doel van de richtlijnen is, door aanscherping van solvabiliteitsmargevereisten van schade- en levensverzekeraars, de verzekeringnemers een betere bescherming te bieden.

De solvabiliteitsmarge dient om ervoor te zorgen dat verzekeraars ook aan hun verplichtingen kunnen voldoen in het geval van onvoorziene risico's.Documenten

6