28.862

Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemersDit wetsvoorstel wijzigt de WAO-basispremie regeling. Het wordt hierdoor aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers om oudere werknemers in dienst te nemen.

Het voorstel regelt de volledige premievrijstelling van de WAO-basispremie voor de werkgever bij het aanstellen van een werknemer boven de 50 jaar. Dit is één van de maatregelen, naast invoering van de sollicitatieplicht voor ouderen vanaf 57,5 jaar, om de arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 november 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen. SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 557 van 30 december 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 558 van 30 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

1 mei 2003

titel

Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Documenten