29.002

De mogelijkheid van uitstel vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplanDit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan (HOOP) uit te stellen en daarmee de mogelijkheid tot het uitstellen van de aanbieding van het ontwerp-HOOP tot een maximum van 6 maanden nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met het parlement.

Het HOOP bevat de voornemens van het kabinetsbeleid met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wordt ten minste elke vier jaar vastgesteld. Uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan het moment waarop het HOOP uiterlijk wordt vastgesteld, moet een ontwerp-HOOP aan beide Kamers worden aangeboden. Met de huidige wet is het niet mogelijk het HOOP later vast te stellen, wat betekent dat ook het ontwerp-HOOP niet later kan worden aangeboden. Met bijvoorbeeld een kabinetswisseling zou die behoefte er wel kunnen zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 november 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 december 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 21 van 27 januari 2004.


Kerngegevens

ingediend

14 augustus 2003

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met terugwerkende kracht tot en met 31 juli 2003.


Documenten

6