Dinsdag 2 december 2003 14.00 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

procedure (onder voorbehoud)

bespreking

brief van de minister van justitie van 11 november 2003 (met bijlage) over het onderzoek "De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken" met betrekking tot het wetsvoorstel