28.986

Verzamelwet SZW-wetten AV- en ArboterreinDit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsomstandigheden.

De wijzigingen zijn voornamelijk van technische aard. Het gaat onder meer om redactionele verbeteringen, correcties van onjuiste verwijzingen en voorstellen tot vereenvoudiging van regelgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 februari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 104 van 25 maart 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 182 van 29 april 2004.

De inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ac is opgenomen in Staatsblad 343 van 27 september 2007.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2003

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten