28.867

Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederenDit wetsvoorstel moderniseert het huwelijksvermogensrecht. De meest ingrijpende aanpassing is over te gaan tot een beperktere gemeenschap van goederen.

Met dit voorstel wordt het hoofdstelsel van huwelijksvermogensrecht zodanig aangepast dat het beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie, het blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal echtscheidingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 28.867, A) is op 18 september 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 december 2009 en 5 april 2011. Tijdens de plenaire behandeling op 15 december 2009 werd de motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. over onderzoek naar wetsartikelen die moeten worden aangepast in verband met de algehele gemeenschap van goederen als wettelijk basisstelsel (EK 28.867, G herdruk)  ingediend. Deze motie is op 22 december 2009 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel is op 12 april 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, OSF, D66, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.

Naar aanleiding van toezegging T01386 heeft de staatssecretaris op 1 september 2011 het reparatiewetsvoorstel Reparatie Boek 1 Burgerlijk Wetboek na inwerkingtreding Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (32.870) ingediend.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2003

titel

Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten