Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en VisserijDeze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van landbouw, natuurbeheer, visserij.

Het betreft onder andere de mestwetgeving, de faunabescherming en wetsvoorstellen betreffende de openluchtrecreatie.

Vanaf 1 juli 2003 is de naam veranderd in de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.