Dinsdag 6 april 2004 12.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs