Dinsdag 18 mei 2004 aansluitend aan de vergadering van 14.45 uur, commissie Justitie (Just.)voorbereidend onderzoek

nadere procedure

bespreking

  • brief minister van Justitie van 27 april 2004 inzake de keuze voor de competentie van de bestuursrechter inzake de verklaring omtrent het gedrag (EK 24.797, A)

bespreking

brief minister van Justitie van 26 april 2004 inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit politieregisters (TK 29.200 VI, 144 met bijlagen)