Eerste Kamer beslist over lot BNNOp dinsdag 18 mei valt de bijl voor jongerenomroep BNN, tenzij alsnog een meerderheid in de Eerste Kamer blijkt te bestaan voor een wetsvoorstel om het minimum aantal leden voor omroepverenigingen te verlagen van 300.000 naar 150.000. Er bleek grote weerstand in de Senaat tegen deze 'gelegenheidswetgeving'. De woordvoerders van de fracties van het CDA en van de PvdA Woldring en Witteman gaven aan grote moeite met het voorstel te hebben. Beraad in de fracties zal tot uiteindelijke standpuntbepaling moeten leiden. Woordvoerder Van Middelkoop kondigde namens ChristenUnie en SGP aan tegen het voorstel te zullen stemmen.

Staatssecretaris Van der Laan (D66) die het voorstel verdedigde in de senaat zei: "Als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen kan BNN niet langer in het publieke bestel blijven".

Woldring had namens het CDA aangedrongen op aanhouding van het wetsvoorstel en het vinden van een vernuftige juridische constructie om BNN alsnog te redden, maar Van der Laan liet merken dat alleen wijziging van de Mediawet de redding van de jongerenomroep kan betekenen. De staatssecretaris ontkende overigens dat verlaging van het ledental alleen is bedoeld om BNN te redden. Zij meende dat in deze tijd mensen hun betrokkenheid veel minder dan vroeger uiten door 'ergens' lid van te worden. Ook andere omroepverenigingen zouden daar in de toekomst last van kunnen krijgen.


Deel dit item: