29.366

Invoering digitale tachograafDit wetsvoorstel wijzigt de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 ter implementatie van EG Verordeningen 2135/98PDF-document van 24 september 1998 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en 1360/2002PDF-document van 13 juni 2002 beteffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek. Door de uitvoering van deze verordeningen wordt de digitale tachograaf ingevoerd voor de controle van de rij-en rusttijden van bestuurders van bussen en vrachtwagens.

Met dit voorstel wordt de analoge tachograaf geleidelijke vervangen door een digitale variant. Hierdoor worden de verkeersveiligheid, de naleving van de rij -en rusttijden en de ongelijke concurrentie tussen bedrijven die zich wel en niet aan de regels houden verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 347 van 20 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 359 van 19 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2003

titel

Wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten