Wetsvoorstellen Eigendom waterleidingbedrijven en Reparatie BZK-wetgeving 2003 aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen


Deel dit item: