29.722

Rechtspositie leden van de Raad van State en de Algemene RekenkamerDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de rechtspositie van de leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer.

Hierdoor kan de rechtspositie met betrekking tot wachtgeld en voorzieningen in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid worden aanpast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 9 september 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 596 van 25 november 2004.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 2004

titel

Wijziging van de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de rechtspositie van de leden van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten