Behandeling voorstel Vermindering aantal leden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op 25 januari 2005De Eerste Kamer heeft vandaag besloten om het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet i.v.m. vermindering van het aantal leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten plenair te behandelen op 25 januari 2005.

Dit wetsvoorstel werd op 23 april 2002 als politiek controversieel aangemerkt na de val van het kabinet Kok II. Na de val van het kabinet Balkenende I besloot de Eerste Kamer op 29 oktober 2002 na hoofdelijke stemming - 37 stemmen voor en 34 stemmen tegen (tegen stemden de fracties van PvdA, VVD en SP) - het voorstel niet op korte termijn te agenderen.


Deel dit item: