28.614

AppartementsrechtenDit wetsvoorstel wijzigt het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hiermee worden enige in de praktijk gebleken knelpunten weggenomen en enkele technische wijzigingen aangebracht.

Met dit voorstel kan de splitsingsakte gewijzigd worden bij besluit van een meerderheid van stemmen van de appartementseigenaren, wordt de vereniging van eigenaren verplicht tot het creëren en in stand houden van een reservefonds voor andere dan de gewone jaarlijkse kosten, wordt de splitsing in appartementsrechten van het recht op een stuk grond dat niet bij een gebouw behoort mogelijk en kan de vereniging van eigenaren ten behoeve van de eigenaar opgave doen van de hoogte van de openstaande bedragen waarvoor hij na de koop van het appartement hoofdelijk aansprakelijk zal zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2005 als hamerstuk afgedaan


Kerngegevens

ingediend

24 september 2002

titel

Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten