Dinsdag 12 oktober 2004 16.00 - 17.30 uur, commissie Ontwikkelingssamenwerkingalgemeen overleg met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

onderwerpen:

  • bilaterale- en EU-Afrikabeleid
  • prioriteiten van het EU-voorzitterschap op het gebied van coördinatie en harmonisatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

in het kader van