29.483

No-claimteruggaaf voor verzekerden ziekenfondsenDit wetsvoorstel wijzigt de Ziekenfondswet (ZFW) waardoor verzekerden van 18 jaar en ouder na afloop van een kalenderjaar een uitkering (de no-claimteruggaaf) ontvangen wanneer zij in dat jaar geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop op grond van de ZFW aanspraak bestaat. De no-claimteruggaaf bedraagt maximaal 255 euro. Verzekerden die geen zorgkosten hebben gemaakt ontvangen dat bedrag van hun ziekenfonds. Verzekerden die minder dan 255 euro zorgkosten hebben gemaakt, krijgen een teruggaaf van 255 euro minus de gemaakte kosten.

Kosten voor huisarts, kraamzorg, verloskundige hulp en zorg voor kinderen onder 18 jaar tellen niet mee. Ziekenfondsen zullen de no-claimteruggaaf moeten voldoen uit de middelen die zij ter beschikking hebben, waardoor de nominale premie waarschijnlijk zal stijgen. De doelstelling van de no-claimteruggaveregeling is de verzekerden aan te zetten tot een meer afgewogen gebruik van medische voorzieningen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 oktober 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Wilders, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 na hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor en 27 stemmen tegen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2004

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat de uitkering, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Ziekenfondswet voor het eerst wordt gedaan in 2006.


Documenten

30