28.946

Aansprakelijkheid luchtvervoerder in Burgerlijk WetboekDit wetsvoorstel voorziet in een integrale herziening van de wettelijke regeling van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder. Deze aansprakelijkheid was tot nu toe geregeld in de Wet Luchtvervoer.

Met dit voorstel wordt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor dood of letsel van passagiers en voor schade aan bagage en goederen van aan boord van zijn luchtvaartuig vervoerde personen en goederen geregeld in titel 16 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2004

titel

Vaststelling en invoering van titel 16 (Exploitatie) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten