Dinsdag 18 januari 2005 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 14.00 uur

herdenking zeebeving Azië

herdenking van de heer W. Scholten

herdenking van de heer H.P. Talsma

14.00 uur hamerstukken

14.00 - 14.45 uur voortzetting behandeling (voortzetting van 14 december 2004)

debat met de regering over Grondwetsartikel 137 ( TK 29.200 VII nr. 36PDF-document en EK 28.726, B)

14.45 - 15.45 uur volledige behandeling (inclusief eventuele stemming)

15.45 - 17.45 uur gezamenlijke behandeling, eerste termijn Kamer

17.45 - 18.30 uur volledige behandeling

18.30 - 20.30 uur gezamenlijke behandeling, antwoord initiatiefnemers, antwoord regering, re- en dupliek