Dinsdag 2 november 2004 14.10 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • nieuwe commissievoorstellen
  • jaarverslag
  • verzoek van de heer Straub om COSAC bij te wonen

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken